Dominik Chmielewski: Môj osobný hriech oslabuje Cirkev na celom svete. 05-08

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Ôsma prednáška z piateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Môj osobný hriech oslabuje Cirkev na celom svete.

  • V úvode každej sv. omše vyslovujeme úkon pokánia: „Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil…“
  • V prvých rokoch kresťanstva sa hriech vyznával na verejnosti. Dnes nám na to slúžia spovednice.
  • Ján Pavol II. v encyklike Reconciliatio et paenitentia píše, že hriech má štrukturálny charakter, ktorý oslabuje celú Cirkev.
  • Môj osobný hriech teda oslabuje Cirkev na celom svete. Nikto nemusí o tomto hriechu vedieť. Stačí, že som jeho svedkom ja, Boh a Satan.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem