Dominik Chmielewski: Aká je modlitba k hlbokému procesu premeny v milované Božie deti? 10-06

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Šiesta prednáška z desiateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Aká je modlitba k hlbokému procesu premeny v milované Božie deti?

  • Božie milosrdenstvo neznamená len to, že máme odpustené hriechy, znamená to, že sme pretvorení nanovo ako milovaní synovia a dcéry Božie, s neskutočnou hodnotou, dôstojnosťou a duchovnou autoritou.
  • Je nám známe, že kresťania budú súdiť anjelov? Uvedomujeme si našu duchovnú autoritu a moc nad každým zlom na tejto planéte? Nie, my tomu neveríme! Žijeme ako otroci. Nežijeme tým, čo pre nás urobila Najsvätejšia Trojica!
  • Od modlitby odpustenia našim otcom sa odvíja všetko. Až keď odpustíme svojmu otcovi sa dokážeme otvoriť Láske nebeského Otca.
  • Otcovia, ktorí chcú, ale nedokážu milovať svoje deti, dostali od svojich otcov len toľko lásky, koľko teraz prejavujú svojim deťom. Dávajú toľko, koľko môžu dať.
  • Ako každý z nás, aj náš otec bol biednym hriešnikom, zotročený démonom, sám v sebe mal zdeformovaný obraz otcovstva, dal nám len to, čo sám nosil v srdci. Preto mu zo srdca všetko odpúšťam a viac si to nepripomínam.
  • Každý z nás bol stvorený Otcom z nekonečnej lásky, nehy a nadšenia. V knihe Genezis sa píše o dychu Otca v nás, vďaka ktorému sme začali žiť. Boh do nás vdýchol život. Biblia obrazne hovorí, že sme boli stvorení najnežnejším bozkom nebeského Otca.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem