Dominik Chmielewski: Adorácia – Odprosenie za mnohovravnosť nepotrebných slov, slov prekliatia. 06-15

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Pätnásta prednáška zo šiesteho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Adorácia – Odprosenie za mnohovravnosť nepotrebných slov, slov prekliatia.

  • Pane Ježišu, odprosujeme ťa za našu mnohovravnosť, za neustále rozprávanie, za všetky slová povedané v hádkach, ktorými sme zranili svojich blížnych…
  • V tichej adorácii pred Pánom Ježišom teraz odvolajte slová zlorečenia, zrieknite sa ich a celým srdcom požehnajte tých, ktorým tieto slová ublížili…
  • Drahí rodičia, ak sa to týka vašich detí, odoberte moc slovám zlorečenia nad nimi, pritúľte si deti na svoje srdce a požehnajte im…
  • Deti sú krásne, milované, čarovné, patria Bohu a celá všemohúcnosť Pána je s nimi.
  • Pán Boh nám praje všetko najlepšie vo svojom požehnaní, tak aj vy prajte svojim deťom všetko dobré a nešetrite slovami požehnania…
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem