Dominik Chmielewski: Adorácia 1 – Modlitba o milosť, aby som videl, čo spôsobujú moje hriechy Ježišovi. 08-16

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Šestnásta prednáška z ôsmeho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Adorácia 1 – Modlitba o milosť, aby som videl, čo spôsobujú moje hriechy Ježišovi.

  • Pane Ježišu, stojíme teraz pod tvojim krížom a prosíme ťa o milosť uzrieť, čo naše hriechy spôsobili tebe na kríži.
  • Odprosujeme ťa za naše hriechy a ty nám ich všetky odpúšťaš a zabúdaš… Celým srdcom sa rozhodujeme, že už nebudeme činiť tieto hriechy.
  • Chceme teraz odpustiť tým, ktorí nám ublížili rovnako, ako nám ty odpúšťaš…
  • Ježišu Kriste, keď si prišiel na tento svet, zjavil si nám predovšetkým, že Boh je našim najcitlivejším Oteckom so srdcom matky… Chceme teraz prijať lásku Otca a cítiť sa ako malé nemluvňatá pritisnuté na jeho srdce…
  • Chceme si odpočinúť v tvojej láske, lebo keď neprijmeme tvoju lásku a odpustenie, nebudeme schopní odpúšťať iným…

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem