Svedectvá

Rôzne svedectvá o živote kresťanov, o obrátení, uzdravení či mystických zážitkoch.

List ženám a dievčatám

Drahé ženy a dievčatá,som jednou z Vás a chcela by som sa s Vami podeliť o skúsenosť, ktorú som začala vnímať za posledné mesiace. Keď som asi pred rokom počúvala pri žehlení Šálku čaju...

X