AKITA, 50. výročie – aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým.

Akita - socha Matky všetkých národov
Akita - socha Matky všetkých národov

Myšlienky z relácie:

  • 12. júna 2023 sme slávili 50. výročie zjavení Panny Márie v Akite, v reholi služobníc Eucharistie. Jún je mesiacom úcty Božského Srdca Ježišovho a úcty k Eucharistii. Zjavenia boli schválené v r. 1984. Akita je pokračovaním zjavení v Amsterdame – Matky všetkých národov.
  • Socha Matky všetkých národov, umiestnená v kláštore, začala slziť a mala stigmy. Sestra Agnes Sasagawa dostala od Panny Márie 3 posolstvá.
  • 1. júna 1973 sa dozvedela, že bude uzdravená z hluchoty a má sa modliť za uzdravenie z hriechov ľudí modlitbu k Božskému Srdcu. Panna Mária horlivo prosila, aby sa modlila za pápeža, kardinálov, biskupov a kňazov.
  • 3. augusta 1973 odovzdala Panna Mária posolstvo, v ktorom hovorí, že mnoho ľudí uráža Boha. Prosí o zadosťučinenie trpiacich duší, ktoré svojim utrpením odčinia hriechy nevďačníkov. Nebeský Otec pripravuje veľký trest pre celé ľudstvo. Panna Mária veľa krát zasahovala so svojim Synom, aby odvrátila hnev nášho Boha. Modlitby, zadosťučinenie, pokánie, môžu Boha obmäkčiť.
  • Všetci, ktorí odmietajú Božie milosrdenstvo musia zažiť Božiu spravodlivosť.
  • 13. októbra 1973, na výročie posledného zjavenia vo Fatime (slnečný zázrak), dala Panna Mária sestre Agnes Sasagawe toto posolstvo: „Ak ľudia nebudú konať pokánie za svoje hriechy, tak Pán Boh zošle veľký trest na ľudstvo. Bude väčší ako potopa. Oheň spadne z neba a zničí veľkú časť ľudstva, dobrých ako aj zlých, neušetrí ani kňazov a veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym. Jedinou zbraňou, ktorá ľuďom zostane, bude ruženec a znak kríža. Modlite sa každý deň ruženec za pápeža, kňazov a biskupov. Satan sa infiltruje do Cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Bude medzi nimi veľa rozkolov. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Kostoly a oltáre budú zničené. Cirkev sa naplní tými, ktorí prijímajú kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a zasvätených duší, aby opustili službu Pána. Diabol bude zvlášť útočiť proti dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou môjho smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia. Modlite sa veľa ružencov, ja sama vás môžem zachrániť z nešťastí, ktoré sa blížia. Tí, ktorí mi dôverujú, budú zachránení.“
  • Na otázku, či túto udalosť vieme zastaviť, sestra Agnes odpovedala: „Nie, môžeme ju len zmierniť, pretože sme na volanie Panny Márie neodpovedali. Očistenie musí nastať.“
  • V r. 2019 sestra Agnes dostala ďalšie posolstvo a bola požiadaná, aby si obliekla vrecovinu, sypala si na hlavu kajúci popol a modlila sa kajúcny ruženec za odčiňovanie hriechov. Z toho vyplýva, že sme blízko aktu, ktorý sa má udiať…
  • Modlime sa preto často ruženec. Zrieknime sa neužitočných činností ako napr. sledovania televízie, internetu, počúvania rozhlasu a hudby, aby sme nemali problém pomodliť sa viacej ružencov za deň. Obetujme svoje utrpenia a modlime sa za pápeža a za vyhlásenie dogmy Spoluvykupiteľky. Postime sa stredy a piatky o chlebe a vode ako od nás žiada Panna Mária a modlime sa modlitbu Matky všetkých národov.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem