65 vedcov: „Prijímanie do úst a v kľaku je najbezpečnejšie počas pandémie.“

65 poľských lekárskych vedcov napísalo list predsedovi Konferencie biskupov Poľska ohľadom vhodnosti svätého prijímania počas súčasnej krízy. Podľa ich názoru je najbezpečnejšou formou tradičná forma – do úst a na kolenách. Signatári listu dúfajú, že sa list rozšíri medzi čo najviac biskupov, kňazov a laikov.

Posolstvo listu je jasné – nebezpečnejšie je prijímať do ruky a postojačky. Profesorka Maria Elżbieta Sobaniec-Lotowska hovorí, že spolu so signatármi už nemôžu mlčať pri všeobecne panujúcom názore, že prijímať treba kvôli bezpečnosti do rúk. „Nevieme, na akom základe, a najmä na akom vedeckom výskume bola takáto práca postavená, a aké lekárske autority ju potvrdzujú. Veríme, že z lekárskeho hľadiska nemožno so svätým prijímaním na ruku zaobchádzať ako s bezpečnejšou formou… “, píšu signatári listu.

Ďalej apelujú na návrat k tradičnej forme kvôli zdraviu veriacich. Signatári prof. Sobaniec-Lotowska a prof. Sulkowski okrem iného skúmali aj Eucharistický zázrak na Sokółke.

Podľa otca prof. Pawła Bortkiewicza, TChr (video z jeho prednášky v Bratislave nájdete tu), „argumenty v liste vychádzajú z lekárskych poznatkov“ a pramenia zo starostlivosti, zbožnosti a úcty k Najsvätejšej sviatosti. Kňaz ďalej poznamenal, že v súvislosti s pandémiou sa od podávania rúk upúšťa, preto „by malo byť zrejmé, že distribúcia svätého prijímania v ruke predstavuje absolútnu väčšiu hrozbu ako samotné sväté prijímanie do úst.“ Navyše vzdialenosť – nevyhnutná v boji proti šíreniu COVIDU – je väčšia, keď veriaci kľačí. Taktiež poznamenal, že hlas lekárskeho sveta môže rozptýliť pochybnosti medzi kňazmi, ktorí nie sú rozhodnutí v danej veci.

MV

Zdroj: PCH24

Prevzaté z: https://www.christianitas.sk/65-vedcov-prijimanie-do-ust-a-v-klaku-je-najbezpecnejsie-pocas-pandemie/

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem