Dominik Chmielewski: Ako oslobodím dieťa od zlorečenia? 06-06

Šiesta prednáška zo šiesteho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Ako oslobodím dieťa od zlorečenia?