Diabol kradne maličkých (25) – Závislosť od mobilu a počítačových hier. Svedectvo dnes už oslobodeného.