Dominik Chmielewski: Odprosenie rodičov za zlorečenie svojim deťom. 06-05

Piata prednáška zo šiesteho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Odprosenie rodičov za zlorečenie svojim deťom.