Dominik Chmielewski: Ako mám odvolať zlorečenie nad dieťaťom? 06-04

Štvrtá prednáška zo šiesteho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Ako mám odvolať zlorečenie nad dieťaťom?