8.3. Sv. Ján z Boha, zakladateľ rádu Milosrdných bratov