Dominik Chmielewski: Za každý hriech voči Bohu i ľuďom, ktorým som ublížil, mám mať plán zadosťučinenia. 05-06

Šiesta prednáška z piateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Za každý hriech voči Bohu i ľuďom, ktorým som ublížil, mám mať plán zadosťučinenia.