Diabol kradne maličkých (14) – Vizuálny jazyk knihy, ilustrácie, tvary.