Dominik Chmielewski: Najšťastnejší si vtedy, keď miluješ. 05-02

Druhá prednáška z piateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Najšťastnejší si vtedy, keď miluješ.