Modrá kniha – Don Gobbi (284) – Posolstvá 1990, miloval ich až do krajnosti