Dominik Chmielewski: Prijatie milosti lásky od Ježiša k Ježišovi. 02-10

Desiata prednáška z druhého cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Adorácia – Prijatie milosti lásky od Ježiša k Ježišovi.