Podporte ju: Máriino Slovensko – 13 dňový maratón, 24 hodín denne posvätného ruženca za Slovensko 1.12.2021

Opäť sa budeme modliť nepretržite sv. ruženec za naše milované Slovensko a chceme ho chrániť modlitbami od útokov zlého. Modlitba, pôst a pokánie. To sú najúčinnejšie zbrane. A preto chceme opäť utvoriť nepretržitú modlitbovú reťaz za...