13. 11. sv. Augustína Lívia Pietrantoni, rehoľníčka