12 – o. Dominik Chmielewski SDB – Viera v moc Ježiša, najväčšia intimita lásky, túžba tela po nehe